Ingen sommerfest i år 2020

Pga. covid-19-restriktionerne udskydes sommerfesten 29. august indtil videre. Bestyrelsen melder nyt ud senere.