Alvorlig vandskade i villa i Stubberup

brugervejledning vandskadePå vegne af Peter Folkman, Engdraget, har vi fået følgende indlæg.

Skaden fra sivning fra et revnet kobberrør kunne måske være undgået, hvis vores vandværk og elværk havde samarbejdet.

(NB! Du kan også selv checke advarselslampen på din måler — se vejledningen, Red.)
Længere tids sivning har beskadiget køkken, alrum og bryggers for flere hundrede tusinde kroner i et hus i Stubberup.
Forsikringen betaler det meste, men rummene kan ikke bruges i flere måneder til stor gene for beboerne.
Vores lokale vandværk og elværk kunne automatisk have sendt besked til husets beboer om, at vandmåleren havde registreret forbrug uafbrudt i mere end 24 timer.
Du kan selv overvåge dine vandrør ved se om der står LEAK (læk) på din vandmåler.

For et år siden fik vi nye elektroniske vandmålere i Stubberup. De kan kommunikere trådløst med vores elmålere.
Vandmåleren melder automatisk fejl, hvis der bruges vand uafbrudt i mere end 24 timer. Dette kan sendes videre til elmåleren, som har forbindelse til elværket, og elværket kunne automatisk informere vandværket eller brugeren direkte.
Jeg har, siden vi fik de nye målere, arbejdet på at få parterne til at samarbejde, og jeg har forsøgt at få erhvervsministeriet, vandværkernes forening og forsikringsselskaberne til at gå ind i sagen.
Se evt.
https://www.kamstrup.com/en-en/products-and-solutions/water-meters
http://www.danskvandalarm.dk
Peter Folkmann