AFLYST – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 1. Nov. kl. 10.00 på Lammestrupvej 42

28. oktober – opdatering

Pga. nye Corona restriktioner er den ekstraord. generalforsamling aflyst.

Bestyrelsen arbejder på en alternativ løsning for arrangementet.

Regnskabet vil blive lagt på hjemmesiden i nærmeste fremtid og der kommer en update når det er klar til gennemsyn forud for en kommende ekstraordinær generalforsamling.

mvh

Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Alle medlemmer af grundejerforeningen Stubberup indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling søndag d. 1. november 2020 kl. 10.00 på Lammestrupvej 42 (hos Henning).

Arrangementet vil være stående og delvis udendørs. Der vil være håndsprit m.v. til stede. Medbring selv mundbind, hvis ønsket.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af regnskab (offentliggøres på hjemmesiden i løbet af oktober).
  2. Afstemning vedr. vedtægtsændring vedr. forslaget fremsat på generalforsamling d. 25. februar 2020: “Forslag om at Fællesfonden i vedtægterne skifter navn til Vejlauget”.

Tilmelding skal af hensyn til forsamlingsforbuddet ske til formand@gf-stubberup.dk med angivelse af antal personer, der deltager fra husstanden.

Der tages forbehold for yderligere coronarestriktioner.

Mvh. Bestyrelsen

Meld dig til kursus i Hjertestarter senest 13. sep.

Stubberup GF har fået tildelt en hjertestarter fra Trygfonden, og i den forbindelse, skal 8 mennesker på et hjertestarterkursus. Det vil finde sted lørdag den 19 september fra kl 09:00 til 13:00.

Kurset vil blive afviklet på Søholmskolen i Jystrup, Skjoldenæsvej 70, 4174 Jystrup.

Der kan max være 8 på holdet, så det vil være først-til-mølle-pricippet der vil gælde.

Tilmelding skal ske til Henning Berg på mail info@stubbenconsult.dk 

Senest tilmelding vil være søndag den 13 september.

Jagtdage 2020

For Svenstrups skove er der planlagt følgende jagtdage, hvor skoven er lukket.

Jagtdage: 

Klapjagter:

Trykjagter: