Meld dig til kursus i Hjertestarter senest 13. sep.

Stubberup GF har fået tildelt en hjertestarter fra Trygfonden, og i den forbindelse, skal 8 mennesker på et hjertestarterkursus. Det vil finde sted lørdag den 19 september fra kl 09:00 til 13:00.

Kurset vil blive afviklet på Søholmskolen i Jystrup, Skjoldenæsvej 70, 4174 Jystrup.

Der kan max være 8 på holdet, så det vil være først-til-mølle-pricippet der vil gælde.

Tilmelding skal ske til Henning Berg på mail info@stubbenconsult.dk 

Senest tilmelding vil være søndag den 13 september.

Jagtdage 2020

For Svenstrups skove er der planlagt følgende jagtdage, hvor skoven er lukket.

Jagtdage: 

Klapjagter:

Trykjagter:

Vedrørende kontingent og snerydning 2020.

Hermed opkræves kontingent for 2020 á kr. 500,00 til Stubberup Grundejerforening.

 

For Engdraget og Krogvej SKAL DER LIGELEDES indbetales kr. 500,00 for Snerydning m.m. i 2020, jævnfør generalforsamlingsbeslutning fra tidligere i år. 

 

Venligst indbetal senest 01/08-2020

 

Beløbet bedes indsat på foreningens konto

Spar Nord Bank

Reg nr 9309

Konto nr 4586814392

 

Husk at angive Vej + husnummer som kommentar til modtager, når du indbetaler.

 

 

Hvis du har spørgsmål til kontingent og regnskab kan spørgsmål ligeledes rettes til mailen kasserer@gf-stubberup.dk som tjekkes løbende.

 

Vi ønsker dig og din familie en god sommer!

På Bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Jonas Lock-Larsen, kasserer