Info om orienteringsløb 9. AUG

Løbere fra Roskilde, Hvalsø, Holbæk og Køge afholder orienteringsløb i skovene nord for fællesarealet 9. aug,

Køge Orienteringsklub har fået lov til at bruge Kristoffer og Lines mark overfor Lammestrupvej 47 til parkering og vil gå over marken til fællesarealet og til skoven.

Der er gratis deltagelse for borgere i Stubberup. Det kræver tildmelding på forhånd.  Info om hvordan sendes i mail til alle på mail listen..

De meddeler iøvrigt:

På løbsdagen forventer vi at opsætte et lille klubtelt ved 16 tiden hvis regnen omsider indfinder sig.
Ved 17 tiden ankommer de første løbere, og vi forventer at have alle biler (40-50 stk. – afhængig af vejret) på plads ved 18 tiden.

Løberne kan starte i tidsrummet fra 18:00-19:00.
Vi forventer at have alle løbere i mål ved 19:30 tiden, og at marken er tømt for de sidste biler allersenest kl. 20:30.

Linket fortæller lidt mere om baner, m.v.  


Såfremt du eller andre fra Stubberup (voksne og børn) har lyst til at prøve at finde rundt i skoven med kort og kompas, så vil jeg anbefale at i prøver 
  • Begynderbanen
  • Den lette bane eller måske den 
  • Mellemsvære bane.

Som en beskeden modydelse for lånet af mark, vil eventuelle Stubberup-løbere deltage gratis, samt låne en SportIdent brik til elektronisk aflæsning af tid og besøg hos posterne. (tilmelding kræves — se mail).


Vi kan ikke tilbyde lån af kompas, men hvis man løber de helt lette baner så kan man godt klare sig uden.

/Bestyrelsen