Giv din stemme til Borup Kino

På få år er det lykkedes for en gruppe ildsjæle at re-etablere Borup Kino til glæde for mange. Udover aftenforestillinger er der børnebio for skolebørn mm. Man søger nu fondsmidler til en renovering af biograf og bygning, men der er brug for din stemme og vi viderebringer nu nedenstående opfordring fra gruppen bag Borup Kino.

Borup Kino har netop fået oprettet et projekt på undervaerker.dk hvor der søges om støtte til renovering af Borup Kino. Det er RealDania der står bag denne kampagne for ildsjæle om at søge støtte til at skabe de gode rammer for fællesskabet.

Gå ind på undervaerker.dk og klik på projekter, og find Borup Kino og støt. Det er på den måde Borup Kino kan gøre sig gældende i kapløbet om at blive udvalgt til økonomisk støtte.

 

Generalforsamling 2016

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Stubberup indkalder til Ordinær generalforsamling som afholdes Tirsdag d. 9. februar 2015 kl. 19.30 på Møllelundgården, Hovedgaden 72, Borup.

Tilmelding

Når vi er igennem generalforsamlingens dagsorden, byder vi på et par stykker smørrebrød. Af hensyn til bestilling af smørrebrød skal tilmelding ske til Jan Busholdt inden Fredag d. 5. februar på mail: formand@gf-stubberup.dk

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Forslag fra bestyrelsen: MedlemsKontingent (500,-), Snerydningskonto 2016 (0,-)
  5. Forslag fra medlemmer: Forslag om vedtægtsændring ang. indkaldelse af forslag behandling på generalforsamlinger
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Mvh. Bestyrelsen

 

Kontingent til indbetaling 15. januar

Medlemskontingent og bidrag til Snerydning er opkrævet via e-mail.. De som ikke er på mailinglisten har modtaget en et indbetalingskort i postkassen. Man kan også benytte betalingsinformationen herunder.

Medlemskontingent: 500, –

Snerydning (kun Krogvej og Engdraget): 500,-

Beløbet bedes indsat på foreningens konto i Spar Nord Bank, Reg nr 9309, Konto nr 4586814392

Betalingsfrist: 15. januar 2016

Betalingsinfo: Husk altid at angive vej og husnummer.

/Bestyrelsen