Skt. Hans aften på fællesarealet

Traditionen tro afholdes der Skt. Hans aften på friarealet fredag d. 23. juni.  54357.png

I lighed med sidste år startes der på boldbanen kl. 19.30, hvor der bliver afviklet rundboldkamp. Holdene laves på stedet. Foreningen er vært for en lille forfriskning. Kl. 20:30 går vi ned til bålpladsen og tænder bålet med en flot Heks. På gensyn d. 23. juni 
Bestyrelsen