Arbejdsdag i Grundejerforeningen Lørdag d. 7. April

Grundejerforningen holder arbejdsdag lørdag d. 7. april 2016

Vi mødes ved fodboldbanen kl. 9:00

Dagen var oprindeligt fastlagt til 17. marts, men er udsat pga. vejret).

Frokost i solen

Undervejs vil foreningen være vært for en enkel frokost med en øl/vand og kaffe. Vi håber på godt vejr og en hyggelig dag og forventer at være færdige til middag.

Både børn og voksne er velkomne.

I år vil der ikke være flismaskine. Grene bliver kørt væk af vognmand.

Blandt arbejdsopgaverne vil være oprensning af grøfter, regnvandsbrønde, busskur, udlægning af flis, mm.

Medbring gerne trillebør, skovl, rive eller greb.