Skt. Hans 2015

Traditionen tro afholdes der Skt. Hans aften på friarealet tirsdag d. 23. juni

I lighed med sidste år startes der på boldbanen kl. 19.30, hvor der bliver afviklet rundboldkamp.

Holdene laves på stedet.

Foreningen er vært for en lille forfriskning.

Kl. 20:45 går vi ned til bålpladsen og tænder bålet ca. 21.00

På gensyn d. 23. juni

Bestyrelsen