Nyt om Veje og Hjertestarter

Bestyrelsen arbejder videre med hjertestarter og undersøgelse for farthæmmende foranstaltninger.

  1. Der er ansøgt om tilskud til hjertestarter hos Trygfonden og vi forventer svar i efteråret.
  2. Der er rettet henvendelse til ETK for at høre om muligheder for farthæmmende foranstaltninger – med respekt for byens udtryk og naturgivne værdier. Bestyrelsen følger op med ETK.

Rute og info om Motorløb 21 Sep

Som annonceret på vejskilte mod Lammestrup er der 21 september motorløb (Rally) fra Gammerød forbi Stubberupgaard og Bastebjerggård.

Vejen vil være spærret mod Gammerød og Borup fra ca. 11-18:30. I links herunder fremgår hvordan man skal forholde sig hvis man skal igennem.

Link til kort over ruten nær Stubberup

Link til mere info om løbet

Selve Stubberup vil  ifølge materialet online ikke være omfattet af vejlukning eller rallykørsel.