Ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Stubberup indbyder til Ordinær generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.30 på Møllelundgården, Hovedgaden 72, Borup

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Henning Kaulberg – ‘Beretninger fra Sibirien’