Generalforsamling – tilmelding og dagsorden

I forlængelse af tidligere varslet indkaldelse til generalforsamling 27 Feb 2018 kl. 19:30 i Møllelundslgården, Borup – ligger dagsorden og regnskab nu på hjemmesiden under menupunktet Generalforsamling. 

Når vi er igennem generalforsamlingens dagsorden, byder vi på et par stykker smørrebrød. Af hensyn til bestilling af smørrebrød skal tilmelding ske inden Fredag d. 23. februar på mail: formand@gf-stubberup.dk
Vel mødt
/Bestyrelsen