Indkaldelse til Generalforsamling

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Stubberup indkalder til Ordinær generalforsamling som afholdes Tirsdag d. 14. februar 2017 kl. 19.30 på Møllelundgården, Hovedgaden 72, Borup.

Tilmelding

Når vi er igennem generalforsamlingens dagsorden, byder vi på et par stykker smørrebrød. Af hensyn til bestilling af smørrebrød skal tilmelding ske til Jan Busholdt inden Fredag d. 10 februar på mail: formand@gf-stubberup.dk

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab (link)
  4. Forslag fra bestyrelsen: MedlemsKontingent (500,-), Snerydningskonto 2016 (0,-)
  5. Forslag fra medlemmer: Ingen indkomne
  6. Valg til bestyrelsen. Se under hjemmesiden for hvem der på valg. Den nuværende bestyrelse og suppleanter, samt revisor genopstiller.
  7. Eventuelt
    1. Diskussion af omfang af snerydning for privatvejene 

Med venlig hilsen og på gensyn

Mvh. Bestyrelsen

Sikrer du din vej?

I rollen som Snefoged for privatvejene Engdraget og Krogvej i Stubberup, vil jeg opfordre alle grundejere til at leve op til ejers forpligtelse til at holde vejen fri ud til midten af vejen ud for egen grund.
I forbindelse med is kan det evt. løses ved at holde en mindre bremme fri for is ind mod egen grund, så fodgængere og postbud kan færdes sikkert. Rent lovmæssigt er der nok strengere regler men dette opslag er blot en opfordring til at alle gøre hvad der er nødvendigt for sikre færdsel på vejene.
Mvh. Kristoffer