Fastelavn 3. marts 2019, kl. 11:00

Grundejerforeningen afholder Fastelavn Søndag d. 3. marts 2019, kl. 11.00

Vi samles store som små på fællesarealet for at slå katten af tønden. Der vil være:

Lækre fastelavnsboller til alle..

Varm chokolade til alle.

Gaver til de ”kongelige” og masser af slag på tønderne.

I lighed med tidligere år vil der være 3 tønder til aldersgrupperne 0 – 6 år, 7 – 16 år, 17 – 100 år

På gensyn

Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Stubberup indkalder til Ordinær generalforsamling som afholdes Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.30 på Møllelundgården, Hovedgaden 72, Borup.

Tilmelding

Når vi er igennem generalforsamlingens dagsorden, byder vi på et par stykker smørrebrød. Af hensyn til bestilling af smørrebrød skal tilmelding ske til Jan Busholdt inden Fredag d. 22. februar på mail: formand@gf-stubberup.dk

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab (link)
 4. Forslag fra bestyrelsen: MedlemsKontingent (500,-), Snerydningskonto (0,-)
 5. Forslag fra medlemmer: Forslag vedr. vedligehold af stier.
 6. Valg til bestyrelsen. Se under hjemmesiden for hvem der på valg. Kasserer Bjarke S. Andersen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Lars Jonas Larsen, Lammestrupvej 53 som medlem af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse og suppleanter, samt revisor genopstiller.
 7. Eventuelt
 •  
 • Med venlig hilsen og på gensyn

  Mvh. Bestyrelsen