Renovering af stien mellem Lammestrupvej og Krogvej

Igennem flere år har der været talt om, at stien, som forbinder Lammestrupvej med Krogvej, trænger til en renovering. Dette sker snarest.Der vil blive sat en ekstra regnvandsbrønd i nederste del af stien, og efterfølgende vil hele stien blive asfalteret. I asfalteringen af stien, vil der blive lavet fald, så regnvand samles på midten af stien, og efterfølgende løbe videre til regnsvandsbrøndene på stien. Bommene i begge ender af stien vil blive genetableret efter asfalteringen.Så snart bestyrelsen får et tidspunkt for arbejdets begyndelse, vil dette blive meldt ud på hjemmesiden.Finansieringen er tilvejebragt efter en ansøgning sendt til Landsbypuljen i Køge kommune.
Bestyrelsen Stubberup Grundejerforening

Hjælp os med opdatering af mail listen

Hjælp Grundejerforeningen med at nå ud til dig med opdateringer og information og kontingent.
Alle medlemmer bedes opdatere deres e-mail adresse ved at udfylde kontaktformularen her på foreningens hjemmeside.

Du bedes som minimum udfylde:
1) Navn
2) Vej og husnummer
3) e-mail

Har man flere e-mail i hustanden, beder vi om minimum 1 e-mail adresse.
Ønsker man at modtage opdateringer på flere mail adresser, kan man enten tilføje e-mail adresserne i kommentarfeltet – eller udfylde formularen flere gange (husk navn og vej hver gang).

På forhånd tak
Grundejerforeningens bestyrelse

Skt. Hans 2021

Traditionen tro afholdes der Skt. Hans aften på friarealet Onsdag d. 23. juni 2021

Pga. corona dropper vi rundbold i år, men Bålet tændes ca. 20:15
Drikke, sang og godt humør medbringes hjemmefra.

Sang
Når der synges, bedes alle træde et par skridt tilbage og skabe god afstand.
Se teksten til Midsommervisen her

Grene til bålpladsen
Der ryddes for adgang til at lægge grene på bålpladsen fra lørdag d. 5. juni. Bemærk at der er ret vådt i området. Undersøg pladsen før du kører en bil og trailer ned til bålpladsen

På gensyn d. 23. juni 
Bestyrelsen