Indkaldelse til Ekstraord. Generalforsamiling 27. Jan

Til alle medlemmer af Grundejerforeningen Stubberup

Alle medlemmer i GF Stubberup indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Tid:  Onsdag d. 27. januar 2021, kl. 19.30

Sted: Pga. Corona afholdes mødet online. Information om hvordan der logges på onlinemødet er fremsendt til mail listen 26. jan.

Dagsorden:

På mødet skal stemmes om en vedtægtsændring, der vedrører ændring af navnet “Fællesfonden” til “Vejlauget”.

AFLYST – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 1. Nov. kl. 10.00 på Lammestrupvej 42

28. oktober – opdatering

Pga. nye Corona restriktioner er den ekstraord. generalforsamling aflyst.

Bestyrelsen arbejder på en alternativ løsning for arrangementet.

Regnskabet vil blive lagt på hjemmesiden i nærmeste fremtid og der kommer en update når det er klar til gennemsyn forud for en kommende ekstraordinær generalforsamling.

mvh

Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Alle medlemmer af grundejerforeningen Stubberup indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling søndag d. 1. november 2020 kl. 10.00 på Lammestrupvej 42 (hos Henning).

Arrangementet vil være stående og delvis udendørs. Der vil være håndsprit m.v. til stede. Medbring selv mundbind, hvis ønsket.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af regnskab (offentliggøres på hjemmesiden i løbet af oktober).
  2. Afstemning vedr. vedtægtsændring vedr. forslaget fremsat på generalforsamling d. 25. februar 2020: “Forslag om at Fællesfonden i vedtægterne skifter navn til Vejlauget”.

Tilmelding skal af hensyn til forsamlingsforbuddet ske til formand@gf-stubberup.dk med angivelse af antal personer, der deltager fra husstanden.

Der tages forbehold for yderligere coronarestriktioner.

Mvh. Bestyrelsen