Skt. Hans 2022

Traditionen tro afholdes der Skt. Hans aften på friarealet torsdag d. 23. juni 2022

Der vil igen i år være rundbold fra kl. 19.00
Drikke, sang og godt humør medbringes hjemmefra.

Grene til bålpladsen
Der ryddes for adgang til at lægge grene på bålpladsen fra l0. juni. Bemærk at der er ret vådt i området. Undersøg pladsen før du kører en bil og trailer ned til bålpladsen

På gensyn d. 23. juni 
Bestyrelsen

Kontingent til betaling 1. maj ‘22

Vedrørende kontingent 2022 – som vedtaget på seneste Generalforsamling 

For Engdraget og Krogvej skal indbetales: 600 kr. + 500 kr. + 900 kr. (i alt 2000 kr.) henholdsvis for (1) kontingent til grundejerforeningen, (2) bidrag til vejlaugets konto og (3) opsparing til ny asfaltbelægning på Engdraget og Krogvej 

For øvrige medlemmer indbetales 600 kr. for kontingent. 

Venligst indbetal senest 01/05-2022 

Beløbet bedes indsat på foreningens konto 

Spar Nord Bank 

Reg. nr.: 9309 

Konto nr.: 4586814392 

Husk at angive Vej + husnummer + kontingent-år som kommentar til modtager, når du indbetaler. 

Hvis du har spørgsmål til opkrævningen, kan disse rettes Kassereren.

/Grundejerforeningens Bestyrelse

Gratis Fibernet Tilslutning

Videresender denne besked fra Lammestru-Stubberup landsbylaug til dem som måske endnu ikke har fået Fibernet.

Lige nu er der mulighed for at tilmelde sig Fibia fibernet med internet og TV-pakke på flere adresser i vores område og spare tilslutningsafgiften, da der er gratis opkobling ved tilmelding i marts måned. 

Gå ind på Fibias hjemmeside 

https://fibia.dk/privat/ og søg på din adresse, hvis i er interesserede. Her kan man vælge hvilket produkt man ønsker, hvis tilslutning er mulig. Lammestrupvej og Lammestrup by er bla med. Tilslutningen vil ske omkring 1. Juli.