Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling: UDSAT igen

8. juni 2020, opdatering: Den ekstraordinære generalforsamling fastlagt til 10. juni 2020 er igen udsat pga. Corona.


Dagsorden

i. Godkendelse af regnskab
ii. Afstemning vedr. forslag om vedtægtsændringer: “Fællesfond(en)” skifter navn til “Vejlaug(et)”.

Skriv et svar