Nyt om Veje og Hjertestarter

Bestyrelsen arbejder videre med hjertestarter og undersøgelse for farthæmmende foranstaltninger.

  1. Der er ansøgt om tilskud til hjertestarter hos Trygfonden og vi forventer svar i efteråret.
  2. Der er rettet henvendelse til ETK for at høre om muligheder for farthæmmende foranstaltninger – med respekt for byens udtryk og naturgivne værdier. Bestyrelsen følger op med ETK.