Arbejdsdag 7. sep. kl. 9

Grundejerforningen holder arbejdsdag lørdag d. 7. septembet 2019

Vi mødes ved fodboldbanen kl. 9:00
Frokost i solen
Undervejs vil foreningen være vært for en enkel frokost med en øl/vand og kaffe. Vi håber på godt vejr og en hyggelig dag og forventer at være færdige til middag.

Både børn og voksne er velkomne.

Blandt arbejdsopgaverne vil være oprensning af grøfter, regnvandsbrønde, busskur, udlægning af flis, mm.

Medbring gerne trillebør, skovl, rive eller greb.

Vel mødt.

Skt. Hans 2019

Traditionen tro afholdes der Skt. Hans aften på friarealet Søndag d. 23. juni.  

I lighed med sidste år startes der på boldbanen kl. 19.00, hvor der bliver afviklet rundboldkamp. Holdene laves på stedet. Foreningen er vært for en lille forfriskning. 
Bålet tændes ca. 20:15
På gensyn d. 23. juni 
Bestyrelsen