Stubberup Kontingent 2019

Vedrørende kontingent og snerydning 2019.

Hermed opkræves kontingent for 2019 á kr. 500,00 til Stubberup Grundejerforening.

For Engdraget og Krogvej SKAL DER IKKE indbetales for Snerydning i 2019, jævnfør generalforsamlingsbeslutning fra tidligere i år. 

Venligst indbetal senest 31/12-2019

Beløbet bedes indsat på foreningens konto

Spar Nord Bank

Reg nr 9309 Konto nr 4586814392

Husk at angive Vej + husnummer som kommentar til modtager, når du indbetaler.

Mvh. Kassereren

Jagtdage i skoven – vær opmærksom på lukning

Skovens jægere oplyser følgende jagtdage.

Klapjagter:

• lørdag, den 19. oktober 2019

• lørdag, den 2. november 2019

• lørdag, den 16. november 2019

• lørdag, den 30. november 2019

• lørdag, den 14. december 2019

• torsdag, den 27. december 2019 – Julejagt, slutter til frokost

• lørdag den 4. januar 2020

• lørdag den 18.januar 2020

 

 

Trykjagter:

12. oktober 12-14 vildtoptælling med jagt

• søndag, den 20. oktober 2019

• søndag, den 3. november 2019

• søndag, den 17. november 2019

• søndag, den 1. december 2019

• søndag, den 15. december 2019

• søndag, den 20. januar 2020

• Søndag, den 26. januar 2020

Nyt om Veje og Hjertestarter

Bestyrelsen arbejder videre med hjertestarter og undersøgelse for farthæmmende foranstaltninger.

  1. Der er ansøgt om tilskud til hjertestarter hos Trygfonden og vi forventer svar i efteråret.
  2. Der er rettet henvendelse til ETK for at høre om muligheder for farthæmmende foranstaltninger – med respekt for byens udtryk og naturgivne værdier. Bestyrelsen følger op med ETK.

Rute og info om Motorløb 21 Sep

Som annonceret på vejskilte mod Lammestrup er der 21 september motorløb (Rally) fra Gammerød forbi Stubberupgaard og Bastebjerggård.

Vejen vil være spærret mod Gammerød og Borup fra ca. 11-18:30. I links herunder fremgår hvordan man skal forholde sig hvis man skal igennem.

Link til kort over ruten nær Stubberup

Link til mere info om løbet

Selve Stubberup vil  ifølge materialet online ikke være omfattet af vejlukning eller rallykørsel.